4 idiotsikre måter å se Instagram-historien anonymt (2023)

Vil du spionere konkurrenten din på Instagram eller holde oversikt uten å gi dem beskjed?

En løsning er å se deres Instagram-historier anonymt. På denne måten vil ikke kontoen som lastet opp historien kunne fortelle om du har sett den, og du vil ikke bli sporet.

Enten du er blokkert av noen eller ønsker å holde øye med og samle innsikt om en konkurrent som markedsfører med en merkevares Instagram-konto, vil denne guiden vise deg de smarte måtene på hvordan du anonymt kan se en Instagram Story uten å bli lagt merke til. Fortsett å lese for å vite hemmelighetene!

Innholdsfortegnelse:

 • Kan du se Instagram-historier anonymt?
 • 4 måter å se Instagram-historien anonymt
 • Avslutning!
 • Vanlige spørsmål (ofte stilte spørsmål)

Du kan hoppe direkte til en del av ditt valg eller fortsette å rulle.

Kan du se Instagram-historier anonymt?

For øyeblikket tilbyr ikke Instagram et innebygd alternativ for å se historier anonymt, da det er i strid med Instagrams retningslinjer og vilkår for bruk. Så en offisiell anonym Instagram-historieviser eksisterer egentlig ikke og vil muligens ikke bli rullet ut i fremtiden også. Det finnes imidlertid løsninger for å se Instagram-historier anonymt.

Hvis du lurer på hvordan du kan se Instagram-historier uten at andre vet det, vil metodene som er skissert i denne artikkelen sikkert hjelpe. Som et resultat vil du kunne se historier uten å bruke kontoen din og uten å bli lagt merke til.

Nedenfor er de enkle trinnene å følge for å se noenoffentlig postet eller delt historiesom anonym bruker.

Les mer:Instagram Story Viewer: Alt du trenger å vite

⚠️

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i dette blogginnlegget er kun for pedagogiske og informasjonsformål. Metodene og teknikkene beskrevet i dette innlegget er ment å kun brukes til personlige og ikke-kommersielle formål. Det er viktig å merke seg at Instagrams vilkår for bruk forbyr bruk av tredjepartsapplikasjoner eller metoder som bryter retningslinjene deres, inkludert visning av historier anonymt. Bruken av slike metoder eller teknikker kan også være ulovlig i enkelte jurisdiksjoner.

Vi støtter eller oppfordrer ikke til bruk av noen av metodene beskrevet i dette innlegget for ulovlige eller uetiske aktiviteter. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle konsekvenser som kan oppstå ved misbruk eller misbruk av denne informasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste våre lesere å bruke denne informasjonen på egen risiko og å utvise forsiktighet og skjønn når de bruker metoder eller teknikker for å se Instagram-historier anonymt. I tillegg tar vi ikke ansvar for endringer i Instagrams retningslinjer eller algoritmer som kan gjøre metodene beskrevet i dette innlegget ineffektive eller foreldede.

4 måter å se Instagram-historien anonymt

Her er ditt enkle svar på spørsmålet om hvordan du kan se Instagram-historier anonymt:

 • Opprett en ny Instagram-konto
 • Bytt til flymodus
 • Lysbilde og se fra tilstøtende historier
 • Bruk tredjeparts onlineverktøy

Opprett en ny Instagram-konto

Dette er en enkel måte å se Instagram Stories anonymt på. Du må opprette en Instagram-konto bare for å se Instagram-historier som ikke avslører din sanne identitet. Fordelen med å ha en annen Instagram-konto er at du til og med kan bruke denne kontoen tilutføre andre aktiviteterpå Instagram der du ikke vil at din sanne identitet skal avsløres.

Å opprette en ny Instagram-konto er en enkel prosess. Vi anbefaler deg imidlertidbruk VPNeller mobildata for å opprette en Instagram-konto fra en annen IP-adresse for å sikre at Instagram ikke flagger den nye siden din.

Etter at en annen Instagram-konto er opprettet, kan du enkelt spionere og se Instagram Stories anonymt fra den kontoen. Nå forstår du hvordan du kan se Instagram Stories anonymt fra en annen konto!

Bytt til flymodus

Mens en anonym Instagram Story viewer-app kan brukes, er denne metoden mye enklere siden du ikke trenger å installere en tredjepartsapp for å se Instagram-historier anonymt.

 1. Åpne Instagram ogLogg inn på kontoen din.
 2. Finn brukerens profilhvis historie du vil se anonymt.
 3. Når du er på profilen deres,vente på at historien deres skal dukke oppøverst på skjermen.
 4. Etter at historien dukker opp,slå på flymoduspå enheten for å deaktivere internettforbindelsen.
 5. Nå,trykk på brukerens historie og se densom du vanligvis ville gjort.
  Etter å ha sett historien, lukker du Instagram-appen og slår av flymodus.
 6. Du kan nåse Instagram-historien anonymt, og brukeren vil ikke bli varslet om at du har sett historien deres.

4 idiotsikre måter å se Instagram-historien anonymt (1)

Lysbilde og se fra tilstøtende historier

I stedet for å klikke på Instagram-historien du vil se, kan du klikke på en annen kontos historie ved siden av den. Siden Instagram kjører historier rygg-til-rygg, kan duSveip lett nede for å se den første rammen i historien til neste kontomen klikker ikke riktig på den. Dette betyr at du kan se kjernen av hva som skjer i den første historien uten at navnet ditt vises på en "Sett av"-liste.

På lignende måte kan du sesiste bilde av noens Instagram-historieved å klikke på den første historien til den neste kontoen og lett sveipe tilbake for å se forrige kontos siste historie. Med denne metoden er det imidlertid ikke mulig å se alle midtrammene i en kontos historie.

4 idiotsikre måter å se Instagram-historien anonymt (2)

Bruk tredjeparts onlineverktøy

Ulike verktøy lar brukere se Instagram Stories anonymt og uten å bli sporet. Fordelen med denne metoden er at den er detgratisog krever ikke å opprette en annen Instagram-konto, laste ned noen app, installere programvare eller logge på plattformen. Her er de beste Instagram Story Viewer-verktøyene som hjelper deg å se Instagram Stories privat:

 1. IgAgony
 2. HistorierIG
 3. Insta Stories Viewer
 4. StorySaver.net
 5. InstaNavigasjon

4 idiotsikre måter å se Instagram-historien anonymt (3)

Du kan til og medlast ned Instagram Stories fra en offentlig Instagram-kontopå enheten din og se dem ved hjelp av disse anonyme Instagram Story-seerne. Men husk at du kanbare last ned historiene til en offentlig Instagram-kontoved å bruke disse verktøyene.

Du trenger litt lagringsplass på enheten din for å kunne laste ned historiene. Du kan imidlertid slette historiene fra systemet til gratis lagring når du har sett dem.

Avslutning!

Instagram støtter definitivt ikke denne funksjonen. Når det er sagt, er det mulig å se Instagram Stories anonymt ved å bruke de 4 smarte metodene som er skissert i denne artikkelen.

Denne prosessen blir enda enklere når kontoen er offentlig. Hvis kontoen er satt til privat, vil du ikke kunne finne og se historiene, spesielt ved å bruke tredjepartsverktøy eller laste dem ned.

Men vi minner deg nok en gang om at det å se Instagram Stories anonymt er i strid med Instagrams retningslinjer og vilkår for bruk. Vi anbefaler at du bruker Instagram på en mer ansvarlig og respektfull måte.

Vanlige spørsmål (ofte stilte spørsmål)

Her er noen vanlige spørsmål om å se Instagram Story anonymt:

Hvordan se Instagram-høydepunkter anonymt?

For å se Instagram-høydepunkter anonymt, kan du bruke tredjepartsverktøy somInstalagretogiGrab.

Hvordan se Instagram Stories uten en konto?

Du kan bruke tredjepartsverktøy som IgAgony, StoriesIG, Insta Stories Viewer, StorySaver.net og InstaNavigation for å se Instagram Stories anonymt. Det beste er at du ikke trenger en Instagram-konto for å se Instagram-historier ved å bruke disse verktøyene.

Hvordan se Instagram Stories anonymt på en privat konto?

Dessverre er det ingen måte du kan se Instagram Stories anonymt fra en privat konto hvis du ikke følger kontoen.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 09/07/2023

Views: 5652

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.